Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חני גלברט 2019 (ב)
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 08/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.65
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן אברהם - בונשטיין מנחם 61.98 4292 8193 8 קריות
1 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 61.98 40960 41118 8 קריות
3 גונן אוה - ולדמן שרה 57.81 3053 4266 5 לא חבר בהתאגדות
4 סורס אגי - שיינר חנה 57.29 24242 15248 4 קריות
5 זהבי יוסף - למדן אורי 51.04 13806 21916 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 49.48 4525 11949   קריות
6 שפיר רוחמה - הלמר יהושע 49.48 19419 41644   קריות
8 מלמד רות - דוד דינה 46.88 14117 8274   קריות
9 כהן יהודית - אביזמר פני 33.33 14043 5090   קריות
10 הספל ראובן - לוי אנה 30.73 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות