Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 28/07/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.89
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 63.41 3497 8275 9 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 59.8 5415 12060 7 קריות
3 בר רבקה - תמיר טובה 59.19 4002 667 6 קריות
4 ארזיל אתי - בייצר מוטי 54.56 6825 12001 5 קריות/חיפה כרמל
5 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 48.73 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 קוגן זאב - גונן שרה 48.15 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
7 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 47.63 2136 2804   קריות
8 גושן רגינה - ארד יאיר 46.74 6830 14431   קריות
9 בוימל דבורה - שטרן ורד 46.06 13904 24290   קריות
10 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 33.35 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הנר ארז - גורדון אושרה 62.38 9643 16378 9 קריות
2 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 60.7 9644 2663 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.73 1911 10306 6 קריות
4 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 48.96 5335 5352   קריות
5 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 47.92 11063 10404   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.36 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 45.05 4525 11949   קריות
8 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 43.24 808 871   לא חבר בהתאגדות
9 טישלר לאה - שיינר חנה 34.86 11950 15248   קריות