Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.60
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 67.26 6825 12001 10 קריות/חיפה כרמל
2 בר רבקה - תמיר טובה 61.90 4002 667 8 קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 58.93 5415 12060 6 קריות
4 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 58.33 22953 5090 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 בן דוד רמי - טורפשטיין ירון 50.89 16104 19051 4 קריות/חיפה כרמל
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.64 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 קוגן זאב - גונן שרה 44.64 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 42.56 13904 24290   קריות
9 גושן רגינה - ארד יאיר 41.67 6830 14431   קריות
10 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 29.17 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 60.42 2136 2804 10 קריות
2 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 57.14 11063 10404 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.55 1911 10306 6 קריות
4 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 56.25 808 871 5 לא חבר בהתאגדות
5 גבע עמיחי - טל ברוך 52.38 1856 10405 4 נהריה - לב הצפון/קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.73 3497 8275   קריות
7 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.43 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 44.94 11950 15248   קריות
9 גל טיבור - מלמד אהרון 44.64 13841 14116   קריות
10 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 34.52 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות