Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 04/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.60
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 66.81 6825 12001 10 קריות/חיפה כרמל
2 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 62.13 22953 5090 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 בר רבקה - תמיר טובה 60.95 4002 667 6 קריות
4 לוי אבי - ארבל שמואל 58.23 5415 12060 5 קריות
5 בן דוד רמי - טורפשטיין ירון 50.44 16104 19051 4 קריות/חיפה כרמל
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.69 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 קוגן זאב - גונן שרה 44.44 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.11 13904 24290   קריות
9 גושן רגינה - ארד יאיר 41.97 6830 14431   קריות
10 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 31.22 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 61.47 2136 2804 10 קריות
2 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 56.94 11063 10404 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 53.55 808 871 6 לא חבר בהתאגדות
4 גבע עמיחי - טל ברוך 51.93 1856 10405 5 נהריה - לב הצפון/קריות
5 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 51.85 1911 10306 4 קריות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.98 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.78 3497 8275   קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 45.99 11950 15248   קריות
9 גל טיבור - מלמד אהרון 44.19 13841 14116   קריות
10 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 35.32 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות