Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 18/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.50
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 59.66 4002 667 9 קריות
2 בוימל דבורה - שטרן ורד 57.67 13904 24290 7 קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 56.97 6825 12001 5 קריות/חיפה כרמל
4 גושן רגינה - ארד יאיר 54.62 6830 14431 4 קריות
5 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 48.28 5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 47.66 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.88 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 43.79 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 קוגן זאב - גונן שרה 40.45 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר מיכאל - שניידר טובה 61.18 4525 11949 9 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 56.32 5415 12060 7 קריות
3 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 53.51 808 871 5 לא חבר בהתאגדות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 48.53 11950 15248   קריות
5 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 44.84 1911 10306   קריות
6 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 44 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 43.76 3497 8275   קריות
8 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 42.35 19051 2136   חיפה כרמל/קריות