Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 18/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.50
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 60.66 4002 667 9 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 57.47 6825 12001 7 קריות/חיפה כרמל
3 בוימל דבורה - שטרן ורד 56.17 13904 24290 5 קריות
4 גושן רגינה - ארד יאיר 54.37 6830 14431 4 קריות
5 הרשקוביץ בלו - שר יהושע 48.53 5340 787   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 44.88 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 43.91 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 41.79 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 קוגן זאב - גונן שרה 40.70 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר מיכאל - שניידר טובה 60.93 4525 11949 9 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 57.07 5415 12060 7 קריות
3 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 56.26 808 871 5 לא חבר בהתאגדות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 49.59 1911 10306   קריות
5 טישלר לאה - שיינר חנה 47.53 11950 15248   קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 43.76 3497 8275   קריות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 43.25 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 41.60 19051 2136   חיפה כרמל/קריות