Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 25/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.55
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 58.42 11063 10404 10 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 57.04 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 55.74 5415 12060 6 קריות
4 גל טיבור - מלמד אהרון 55.14 13841 14116 5 קריות
5 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 51.29 14043 16327 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 קוגן זאב - גונן שרה 51.23 13018 5363 3 לא חבר בהתאגדות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 50.02 13904 24290 3 קריות
8 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 49.55 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 ארזיל אתי - בייצר מוטי 48.8 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
10 גושן רגינה - ארד יאיר 39.44 6830 14431   קריות
11 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 37.73 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 66.65 3497 8275 10 קריות
2 פואה דורית - רזניק פרץ 55.56 11064 8294 8 קריות/חיפה כרמל
3 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 54.69 19051 2136 6 חיפה כרמל/קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 53.73 1911 10306 5 קריות
5 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 49.48 5335 5352   קריות
6 בר רבקה - תמיר טובה 48.73 4002 667   קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 45.28 11950 15248   קריות
8 שניידר מיכאל - שניידר טובה 44.79 4525 11949   קריות
9 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 39.54 808 871   לא חבר בהתאגדות
10 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 35.55 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות