Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 25/08/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.55
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 58.65 11063 10404 10 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 56.51 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 56.46 5415 12060 6 קריות
4 גל טיבור - מלמד אהרון 55.61 13841 14116 5 קריות
5 קוגן זאב - גונן שרה 51.46 13018 5363 4 לא חבר בהתאגדות
6 ארזיל אתי - בייצר מוטי 49.28 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
7 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 49.27 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 48.49 13904 24290   קריות
9 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 45.77 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 גושן רגינה - ארד יאיר 39.16 6830 14431   קריות
11 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 37.71 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 66.62 3497 8275 10 קריות
2 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 58.46 1911 10306 8 קריות
3 פואה דורית - רזניק פרץ 55.78 11064 8294 6 קריות/חיפה כרמל
4 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 53.91 19051 2136 5 חיפה כרמל/קריות
5 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 49.70 5335 5352   קריות
5 בר רבקה - תמיר טובה 49.70 4002 667   קריות
7 שניידר מיכאל - שניידר טובה 44.52 4525 11949   קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 44.26 11950 15248   קריות
9 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 42.26 808 871   לא חבר בהתאגדות
10 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 34.78 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות