Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א)
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.58
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הנר ארז - ארבל שמואל 58.89 9643 12060 9 קריות
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 57.53 5340 14117 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 בוימל דבורה - שטרן ורד 57.24 13904 24290 6 קריות
4 קוגן זאב - גונן שרה 55.00 13018 5363 5 לא חבר בהתאגדות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 49.61 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
6 בר רבקה - תמיר טובה 48.54 4002 667   קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 45.15 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 44.85 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 43.29 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 גושן רגינה - ארד יאיר 39.31 6830 14431   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 61.52 1911 10306 9 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 59.74 850 14956 7 קריות/חיפה כרמל
3 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 53.78 11063 10404 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 50.09 19051 2136 5 חיפה כרמל/קריות
5 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 49.19 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.89 3497 8275   קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 46.81 11950 15248   קריות
8 שניידר מיכאל - שניידר טובה 44.22 4525 11949   קריות
9 פואה דורית - רזניק פרץ 35.76 11064 8294   קריות/חיפה כרמל