Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
גביע חדווה ברגמן (א) - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 01/09/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.58
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בוימל דבורה - שטרן ורד 58.78 13904 24290 9 קריות
2 הנר ארז - ארבל שמואל 58.43 9643 12060 7 קריות
3 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 58.07 5340 14117 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 קוגן זאב - גונן שרה 54.79 13018 5363 5 לא חבר בהתאגדות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 49.15 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
6 בר רבקה - תמיר טובה 47.58 4002 667   קריות
7 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 47.08 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
8 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 46.89 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 45.19 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 גושן רגינה - ארד יאיר 39.6 6830 14431   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.81 1911 10306 9 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 55.78 850 14956 7 קריות/חיפה כרמל
3 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 53.57 11063 10404 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 טורפשטיין ירון - זיגרסון ורדה 50.87 19051 2136 5 חיפה כרמל/קריות
5 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 49.98 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.93 3497 8275   קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 47.85 11950 15248   קריות
8 שניידר מיכאל - שניידר טובה 44.51 4525 11949   קריות
9 פואה דורית - רזניק פרץ 35.55 11064 8294   קריות/חיפה כרמל