Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
Morning Session Red Sea Festival
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 11/11/19 סניף: פסטיבל הים האדום מקדם: 5.45
מנהל תחרות: אבנר ברי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחום ארז - כהן שמואל 63.93 22567 4938 11 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת גן - ברידג' 4 פאן
2 כרמון אלי - לנג שורה 62.69 42187 16877 9 סביון - קרית אונו
3 אביב זאב - אביב נועה 62.08 23419 41284 7 השרון
4 ליבסטר נדיה - מילשבסקי מירוסלב 58.71 798 25061 5 לא חבר בהתאגדות
5 קולדן יהודית - אביב סבינה 57.70 19781 13005 4 ת"א - אביבים/רעננה - הקנטרי
6 שפרשטיין תמר - בארי תמר 57.54 93-4 24151 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 אובלומוב איליה - סלוזני מרווין 57.11 93-15 41374 3 לא חבר בהתאגדות
8 כהן דבורה - מולכו מירה 56.68 18692 14515 2 רחובות
9 ישראלי דן - לעוו קרול 56.26 14669 41829 2 סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
10 חייט צבי - סלטי חיים 54.81 4654 2621 1 אילת
11 אוקון הדסה - כהן אינה 54.41 21447 23966 1 רחובות
12 גוטפריד ורדה - גוטפריד שי 53.25 20384 17756 1 פולג- ברידג' פוינט
13 ולדמן רודי - ולדמן צילה 52.61 23323 24346 1 לא חבר בהתאגדות
14 המבורגר חנה - המבורגר אבישי 51.65 21965 21760 1 רעננה - ההגנה
15 זעירי נעמי - זעירי יגאל 51.39 24238 24237 1 מועדון הברידג' רחובות
16 כרמון יעל - ינאי גילה 51.01 40803 40814 1 סביון - קרית אונו
17 עפר מיכאל - עפר ענת 49.92 24528 21453   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
18 עופר מוטי - בלייר שלום 49.46 40724 40715   פ"ת - אם המושבות/מבואות חרמון
19 הישראלי שמעון - ברחודר דרור 48.62 24810 24495   חדרה - קדימה/ לא חבר בהתאגדות
20 רייכנשטיין שרה - לאה בר-נתן 48.13 19970 41818   רעננה - ההגנה/ לא חבר בהתאגדות
21 קופלביץ דולי - בוגנים אתי 47.13 22490 17901   פ"ת - אם המושבות/ירושלים
22 אשכנזי אורי - אשכנזי אלגרה 46.72 18326 18325   י"ם - מרכז הברידג'
23 לוי שוש - לוי חיים 46.16 23320 4999   רחובות/ לא חבר בהתאגדות
24 פרידמן לילי - דוד אלנה 45.39 93-24 20192   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
25 כהן בטי - שוורץ ראובן 45.08 8654 93-12   לא חבר בהתאגדות
26 סירטון זיוה - שוורץ פנינה 44.69 93-17 93-18   לא חבר בהתאגדות
27 ויזל לילי - ויזל דב 44.60 21043 22934   לא חבר בהתאגדות
28 סנד מנואל - סנד צבי 43.81 93-9 93-10   לא חבר בהתאגדות
29 פישר אהובה - ברוידא אלירם 42.93 24341 20187   סביון - קרית אונו
30 אליוביץ עליזה - נהרי דורית 39.19 16173 41788   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
31 בן כוזרי ארצי - יוסף גילה 38.73 41026 21315   סביון - קרית אונו
32 מוסקונה דינה - נתנזון מרים 32.81 93-11 23844   לא חבר בהתאגדות
33 קרפנקופ שולה - איטח עליזה 32.18 40892 42571   חדרה - קדימה
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 Sharabski Alexei - גולדפרב איליה 67.59 RUS 15362 11 לא חבר בהתאגדות /מועצת יואב
2 פירקיס אבי - פירקיס מיקי 64.17 42121 42120 9 ת"א - אביבים
3 זולקוב גנריאטה - לנקביץ' זופיה 64.05 23264 23263 7 חיפה כרמל
4 וינקלר עמית - חרובי עופר 62.65 5148 21755 5 מודיעין
5 פרנק יוסף - פאלוך אבלין 62.58 5364 16067 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
6 ינאי זאב - שוהם יורם 58.45 40727 40726 3 סביון - קרית אונו
7 פגי לוטי - שינבאום שלמה 57.04 4917 23421 3 פ"ת - אם המושבות
8 גל עדנה - אהרוני אורית 55.532 19100 21418 2 השרון
9 איבנשיץ מירה - נלקין מרינה 55.528 40376 24585 2 רחובות/ת"א - האקדמיה לברידג'
10 קסלר אתי - ורקוני יהודית 54.24 93-21 40303 1 לא חבר בהתאגדות /חדרה - קדימה
11 לוי קרן - ניצן רינה 53.20 40300 20459 1 ת"א - כיכר המדינה
12 מסר רות - גראובר מלכה 52.04 23974 15707 1 לא חבר בהתאגדות
13 רגב חיים - שרוני אלה 51.57 93-16 18214 1 לא חבר בהתאגדות
14 סצ'י קלר - צ'פרוט בטי 51.02 21508 15737 1 ת"א - אביבים
15 ריינהולד יהודית - צ'יפרוט ברטה 50.61 41431 93-13 1 לא חבר בהתאגדות
16 וינטר צפורה - איטח מאיר 50.40 21687 23923 1 חדרה - קדימה
17 אלבר יורם - גרינבלאט נעמי 48.04 93-26 93-7   לא חבר בהתאגדות
18 בן כוזרי יהודית - לשבסקי סופי 47.31 22551 20124   סביון - קרית אונו
19 שליטין נעמי - שליטין גדי 46.73 24811 23965   לא חבר בהתאגדות
20 Schoenebeck Florian - Popesco Alexander 46.404 GER GER   לא חבר בהתאגדות
21 בר נחמה - ברי לידיה 46.402 21818 21856   רחובות/חדרה - קדימה
22 זלמה שירלי - Salama Yvette 46.19 9421 FRA   לא חבר בהתאגדות
23 ששון עדנה - שטרבורג נילי 44.50 93-22 93-23   לא חבר בהתאגדות
24 סוטסקובר פרידה - סוטסקובר אהוד 43.87 93-6 93-5   לא חבר בהתאגדות
25 חיים תקווה - מני רחל 43.77 93-25 4006   לא חבר בהתאגדות
26 שריג נוגה - סער ליאורה 42.97 8718 21449   רחובות
27 זהבי משה - זהבי ריקה 42.24 24358 21718   פ"ת - אם המושבות
28 ריבק ציפי - חזן שלומית 41.02 93-19 93-20   לא חבר בהתאגדות
29 Baranes Danielle - Saada Louise 40.55 FRA FRA   לא חבר בהתאגדות
30 סמו מירי - יצחקי עדנה 40.26 19966 16257   לא חבר בהתאגדות
31 אביב קורן - סברלו מרי 38.75 93-8 7711   לא חבר בהתאגדות
32 שנרך מרים - ספין גלינה 31.83 16570 93-14   פ"ת - אם המושבות/ לא חבר בהתאגדות