Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
סוף השנה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 01/12/19 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן דוד רמי - רפפורט לאה 63.52 16104 4261 9 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 60.35 12060 5415 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 ארזיל אתי - בייצר מוטי 58.39 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
4 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 54.13 10404 11063 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 52.57 13904 24290 4 קריות
6 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 43.91 2665 2669   קריות
7 גושן רגינה - ארד יאיר 43.49 6830 14431   קריות
8 בר רבקה - תמיר טובה 40.36 4002 667   קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 33.03 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרינברג צדוק - ציטרון פטרו 65.80 681 871 9 לא חבר בהתאגדות
2 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 54.63 2136 2804 7 קריות
3 טופז דוד - פואה דורית 54.61 5142 11064 6 חיפה - הרץ/קריות
4 לייבו אדי - שני גילה 54.45 850 14956 4 קריות/חיפה כרמל
5 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 51.42 8275 3497 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
6 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 45.25 1911 10306   קריות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 39.58 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 35.09 11950 15248   לא חבר בהתאגדות