Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 1 מתוך 8 תאריך: 01/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.44
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרוינד מיכאל - גורן גד 61.94 23730 21209 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 קופל רוזיקה - מיכאילוביץ דניאלה 60 20150 19979 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 ליאור רפי - דופלט יוסף 59.22 15740 15741 3 חיפה כרמל
4 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 54.57 16105 8274 2 קריות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 52.89 10813 10814 2 קריות
6 כוכבי אלי - בייצר מוטי 47.58 18027 12001   קריות/חיפה כרמל
7 זאב - לילי 42.71 23-57 23-56   לא חבר בהתאגדות
8 שטריך אליעזר - רונן עמוס 36.47 40844 18615   קריות
9 בוימל דבורה - גונן שרה 31.94 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות