Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 15/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.31
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - ליבר מוניקה 60.35 18027 12633 6 קריות
2 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 59.21 41114 41116 5 לא חבר בהתאגדות
3 שטריך אליעזר - רונן עמוס 52.91 40844 18615 4 קריות
4 עמית מיכה - זאב 48.34 790 23-57   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 46.72 10813 10814   קריות
6 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.47 19979 24242   קריות
7 הנר ברטה - יעקב אהובה 42.73 12379 11903   נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות
8 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 41.73 16105 8274   קריות