Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 15/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.31
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - ליבר מוניקה 62.70 18027 12633 6 קריות
2 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 55.56 41114 41116 5 לא חבר בהתאגדות
3 עמית מיכה - זאב 54.76 790 23-57 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 שטריך אליעזר - רונן עמוס 50.00 40844 18615 3 קריות
5 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.56 19979 24242   קריות
5 מזרח איתמר - מזרח עפרה 46.56 10813 10814   קריות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 42.33 16105 8274   קריות
7 הנר ברטה - יעקב אהובה 42.33 12379 11903   נהריה - לב הצפון/ לא חבר בהתאגדות