Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 22/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.90
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 61.25 18027 12001 5 קריות/חיפה כרמל
2 שטריך אליעזר - רונן עמוס 58.75 40844 18615 4 קריות
3 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 51.25 19979 24242 3 קריות
3 מזרח איתמר - מזרח עפרה 51.25 10813 10814 3 קריות
5 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 50.00 16105 8274 2 קריות
6 בוימל דבורה - גונן שרה 48.75 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 48.13 41118 40960   קריות
7 פרוינד מיכאל - גורן גד 48.13 23730 21209   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 41.88 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
10 ליאור רפי - דופלט יוסף 40.63 15740 15741   חיפה כרמל