Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 22/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.90
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - רונן עמוס 60.45 40844 18615 5 קריות
2 כוכבי אלי - בייצר מוטי 57.95 18027 12001 4 קריות/חיפה כרמל
3 פרוינד מיכאל - גורן גד 50.58 23730 21209 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 מזרח איתמר - מזרח עפרה 50.2 10813 10814 3 קריות
5 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 49.95 19979 24242   קריות
6 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 49.58 41118 40960   קריות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 48.2 16105 8274   קריות
8 בוימל דבורה - גונן שרה 46.2 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 44.32 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
10 ליאור רפי - דופלט יוסף 42.58 15740 15741   חיפה כרמל