Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 29/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.45
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 61.56 16105 8274 3 קריות
2 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 56.88 41114 41116 3 לא חבר בהתאגדות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 54.69 18027 12001 2 קריות/חיפה כרמל
4 בוימל דבורה - גונן שרה 44.84 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 32.03 40844 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 57.97 19979 24242 3 קריות
2 עמית מיכה - גוטליב פרנסיס 56.25 790 42809 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 מזרח איתמר - מזרח עפרה 53.59 10813 10814 2 קריות
4 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 41.41 41118 40960   לא חבר בהתאגדות
5 ליאור רפי - דופלט יוסף 40.78 15740 15741   חיפה כרמל