Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 29/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.45
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 60.54 16105 8274 3 קריות
2 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 60.1 41114 41116 3 לא חבר בהתאגדות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 52.16 18027 12001 2 קריות/חיפה כרמל
4 בוימל דבורה - גונן שרה 43.07 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 34.51 40844 18615   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 57.44 19979 24242 3 קריות
2 מזרח איתמר - מזרח עפרה 53.32 10813 10814 3 קריות
3 עמית מיכה - גוטליב פרנסיס 51.72 790 42809 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 43.63 41118 40960   קריות
5 ליאור רפי - דופלט יוסף 43.51 15740 15741   חיפה כרמל