Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 05/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.38
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 53.34 16105 8274 4 קריות
2 בוימל דבורה - גונן שרה 48.65 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 48.56 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
4 כוכבי אלי - בייצר מוטי 47.21 18027 12001   קריות/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מזרח איתמר - מזרח עפרה 61.49 10813 10814 4 קריות
2 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 53.14 19979 24242 3 קריות
3 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 50.34 41118 40960 2 קריות
4 בן עוזיון מלכה - גוטליב פרנסיס 37.28 7776 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות