Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 05/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.38
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 54.40 16105 8274 4 קריות
2 בוימל דבורה - גונן שרה 50.46 13904 5363 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 49.77 18027 12001   קריות/חיפה כרמל
4 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 45.37 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מזרח איתמר - מזרח עפרה 61.81 10813 10814 4 קריות
2 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 53.70 19979 24242 3 קריות
3 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 48.15 41118 40960   קריות
4 בן עוזיון מלכה - גוטליב פרנסיס 36.34 7776 42809   קריות/ לא חבר בהתאגדות