Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 6 מתוך 8 תאריך: 12/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.94
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 60.32 16105 8274 6 קריות
2 כוכבי אלי - בייצר מוטי 58.20 18027 12001 5 קריות/חיפה כרמל
3 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 54.07 23730 41644 4 קריות
4 בוימל דבורה - גונן שרה 50.26 13904 5363 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 47.35 19979 24242   קריות
6 שטריך אליעזר - רונן עמוס 45.24 40844 18615   קריות
7 ליאור רפי - דופלט יוסף 44.02 15740 15741   חיפה כרמל
8 מזרח איתמר - מזרח עפרה 43.39 10813 10814   קריות