Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 6 מתוך 8 תאריך: 12/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.94
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 59.04 16105 8274 6 קריות
2 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 56.79 23730 41644 5 קריות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 55.42 18027 12001 4 קריות/חיפה כרמל
4 בוימל דבורה - גונן שרה 48.23 13904 5363   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 47.46 40844 18615   קריות
6 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.57 19979 24242   קריות
7 ליאור רפי - דופלט יוסף 46.49 15740 15741   חיפה כרמל
8 מזרח איתמר - מזרח עפרה 42.85 10813 10814   קריות