Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 19/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.94
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 65.44 18027 12001 6 קריות/חיפה כרמל
2 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 59.8 16105 8274 5 קריות
3 בוימל דבורה - גונן שרה 55.61 13904 5363 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 מזרח איתמר - מזרח עפרה 55 10813 10814 3 קריות
5 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 47.66 23730 41644   קריות
6 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.02 19979 24242   קריות
7 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 43.94 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
8 גוטליב פרנסיס - מונטאנו אאורליה 26.53 42809 4252   לא חבר בהתאגדות /קריות