Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 19/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.94
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 67.72 18027 12001 6 קריות/חיפה כרמל
2 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 60.58 16105 8274 5 קריות
3 בוימל דבורה - גונן שרה 57.14 13904 5363 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 מזרח איתמר - מזרח עפרה 55.03 10813 10814 3 קריות
5 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 46.30 19979 24242   קריות
6 פרוינד מיכאל - הלמר יהושע 44.44 23730 41644   קריות
7 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 40.48 41114 41116   לא חבר בהתאגדות
8 גוטליב פרנסיס - מונטאנו אאורליה 28.31 42809 4252   לא חבר בהתאגדות /קריות