Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 26/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.44
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - בייצר מוטי 60.32 18027 12001 5 קריות/חיפה כרמל
2 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 59.52 19979 24242 4 קריות
3 מזרח איתמר - מזרח עפרה 55.56 10813 10814 3 קריות
3 שטריך אליעזר - רונן עמוס 55.56 40844 18615 3 קריות
5 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 50.00 41114 41116 2 לא חבר בהתאגדות
6 אופן מרדכי - יעקב אהובה 42.86 19399 11903   לא חבר בהתאגדות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 42.06 16105 8274   קריות
8 גוטליב פרנסיס - יעקב 34.13 42809 23-2   לא חבר בהתאגדות