Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף (בוקר ד) - HANDICAP
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 26/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.44
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מיכאילוביץ דניאלה - סורס אגי 57.99 19979 24242 5 קריות
2 שטריך אליעזר - רונן עמוס 57.02 40844 18615 4 קריות
3 כוכבי אלי - בייצר מוטי 56.79 18027 12001 3 קריות/חיפה כרמל
4 מזרח איתמר - מזרח עפרה 54.27 10813 10814 3 קריות
5 ירושלמי בת-שבע - לבנברג שושנה 52.22 41114 41116 2 לא חבר בהתאגדות
6 אופן מרדכי - יעקב אהובה 44.33 19399 11903   לא חבר בהתאגדות
7 בליצבלאו ויקי - דוד דינה 40.03 16105 8274   קריות
8 גוטליב פרנסיס - יעקב 35.74 42809 23-2   לא חבר בהתאגדות