Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
החורף - יום ב'
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 06/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 10.07
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קוגן זאב - גונן שרה 65.28 13018 5363 11 לא חבר בהתאגדות
2 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 62.85 5335 5352 9 קריות
3 שניידר מיכאל - שניידר טובה 60.76 4525 11949 7 קריות
4 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 59.72 13809 8193 6 קריות
5 מלמד רות - דוד דינה 52.08 14117 8274 4 קריות
5 סורס אגי - שיינר חנה 52.08 24242 15248 4 קריות
7 גייבסקי נלי - שחר אמיר 51.74 40794 40627 3 חיפה כרמל
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 50.69 13904 24290 2 קריות
9 כהן יהודית - מרקוביץ רחל 45.83 14043 16327   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 הספל ראובן - לוי אנה 44.10 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
11 ארד יאיר - אביזמר פני 43.40 14431 5090   קריות
12 בליצבלאו ויקי - שפיר רוחמה 39.93 16105 19419   קריות
13 זהבי יוסף - למדן אורי 37.50 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
14 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון מרדכי 34.03 7776 11202   קריות/ לא חבר בהתאגדות