Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אליהו לוי (ב)
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 13/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.50
מנהל תחרות: עמית אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 61.67 13809 8193 5 קריות
2 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 52.92 22953 5090 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 בליצבלאו ויקי - שטרן ורד 49.17 16105 24290   קריות
4 זהבי יוסף - למדן אורי 47.92 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 קוגן זאב - גונן שרה 44.58 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
6 קלדנוב שרי - גוטמן סרג'יו 43.75 12846 9644   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 סורס אגי - שיינר חנה 56.25 24242 15248 5 קריות
2 גייבסקי נלי - שחר אמיר 53.33 40794 40627 4 חיפה כרמל
3 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 50.00 41118 40960 3 קריות
4 הספל ראובן - לוי אנה 47.50 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות
4 מלמד רות - דוד דינה 47.50 14117 8274   קריות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 45.42 4525 11949   קריות