Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אליהו לוי (ב)
מושב 3 מתוך 8 תאריך: 20/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.59
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מלמד רות - דוד דינה 65.63 14117 8274 9 קריות
2 בליצבלאו ויקי - שפיר רוחמה 63.69 16105 19419 7 קריות
3 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 58.93 13809 8193 5 קריות
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 55.95 40794 40627 4 חיפה כרמל
5 שניידר מיכאל - שניידר טובה 53.13 4525 11949 3 קריות
6 זהבי יוסף - למדן אורי 48.81 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 קוגן זאב - גונן שרה 47.40 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
8 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.64 13904 24290   קריות
9 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 42.26 41118 40960   קריות
10 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 39.88 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
11 הספל ראובן - לוי אנה 27.38 19417 19412   לא חבר בהתאגדות /קריות