Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אליהו לוי (ב)
מושב 4 מתוך 8 תאריך: 27/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.40
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 61.07 13809 8193 8 קריות
2 קוגן זאב - גונן שרה 59.24 13018 5363 6 לא חבר בהתאגדות
3 הספל ראובן - לוי אנה 53.78 19417 19412 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 51.17 40794 40627 4 חיפה כרמל
5 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 50.91 41118 40960 3 קריות
6 שניידר מיכאל - שניידר טובה 48.96 4525 11949   קריות
7 בליצבלאו ויקי - שפיר רוחמה 47.79 16105 19419   קריות
8 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 44.79 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
9 זהבי יוסף - למדן אורי 43.10 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 מלמד רות - דוד דינה 39.19 14117 8274   קריות