Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אליהו לוי (ב)
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 03/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 8.96
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר מיכאל - שניידר טובה 68.33 4525 11949 10 קריות
2 שפיר רוחמה - שטרן ורד 63.33 19419 24290 8 קריות
3 לוי אנה - אופן מרדכי 54.29 19412 19399 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 קוגן זאב - גונן שרה 53.81 13018 5363 5 לא חבר בהתאגדות
5 גילדין אלכסנדר - אמדור דוד 53.75 41118 40960 4 קריות
6 מלמד רות - דוד דינה 49.58 14117 8274   קריות
7 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 49.05 13809 8193   קריות
8 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון עופר 48.75 7776 23-58   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 47.14 5335 5352   קריות
10 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 44.29 22953 5090   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 גייבסקי נלי - שחר אמיר 44.29 40794 40627   חיפה כרמל
12 סורס אגי - שיינר חנה 38.33 24242 15248   קריות
13 זהבי יוסף - למדן אורי 33.81 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות