Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
גביע אליהו לוי (ב)
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 17/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 9.25
מנהל תחרות: עמית אסף

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שניידר מיכאל - שניידר טובה 64.58 4525 11949 8 קריות
2 מיטנוביצקי לאה - אביזמר פני 59.90 22953 5090 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לוי אנה - אופן מרדכי 57.81 19412 19399 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 53.13 13809 8193 4 קריות
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 50.52 13904 24290 3 קריות
6 כהן יהודית - בליצבלאו ויקי 47.92 14043 16105   קריות
6 קוגן זאב - גונן שרה 47.92 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
8 מלמד רות - דוד דינה 43.23 14117 8274   קריות
9 זהבי יוסף - למדן אורי 41.67 13806 21916   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 בן עוזיון מלכה - בן עוזיון עופר 33.33 7776 23-58   קריות/ לא חבר בהתאגדות