Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 12/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.97
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 65.62 3497 8275 8 קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 59.05 5415 12060 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 58.48 9644 2663 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 בר רבקה - תמיר טובה 52.19 4002 667 4 קריות
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 50.95 13904 24290 3 קריות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.10 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 39.52 2665 2669   קריות
8 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 28.10 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 61.25 1911 10306 8 קריות
2 הנר ארז - גורדון אושרה 56.67 9643 16378 6 קריות
3 שחר אמיר - גייבסקי נלי 53.50 40627 40794 5 חיפה כרמל
4 לייבו אדי - שני גילה 49.58 850 14956   קריות/חיפה כרמל
5 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 43.42 10404 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 43.33 808 871   לא חבר בהתאגדות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.25 11949 4525   קריות