Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 12/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.97
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 65.85 3497 8275 8 קריות
2 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 59.21 9644 2663 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 58.53 5415 12060 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בוימל דבורה - שטרן ורד 52.69 13904 24290 4 קריות
5 בר רבקה - תמיר טובה 51.42 4002 667 3 קריות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.83 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 39.76 2665 2669   קריות
8 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 31.83 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שחר אמיר - גייבסקי נלי 58.23 40627 40794 8 חיפה כרמל
2 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.73 1911 10306 6 קריות
3 הנר ארז - גורדון אושרה 56.4 9643 16378 5 קריות
4 לייבו אדי - שני גילה 45.82 850 14956   קריות/חיפה כרמל
5 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 43.4 10404 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 42.73 11949 4525   קריות
7 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 40.57 808 871   לא חבר בהתאגדות