Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 19/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.82
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 62.20 5415 12060 9 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 59.18 5340 14117 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 58.50 3497 8275 5 קריות
4 בר רבקה - תמיר טובה 54.71 4002 667 4 קריות
5 גושן רגינה - ארד יאיר 49.08 6830 14431   קריות
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 43.73 13904 24290   קריות
7 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 42.86 2665 2669   קריות
8 ארזיל אתי - בייצר מוטי 42.71 6825 12001   קריות/חיפה כרמל
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 38.05 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הנר ארז - גורדון אושרה 69.77 9643 16378 9 קריות
2 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 51.49 808 871 7 לא חבר בהתאגדות
3 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.72 2136 2804 5 קריות
4 שחר אמיר - גייבסקי נלי 48.85 40627 40794   חיפה כרמל
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.21 11949 4525   קריות
6 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 45.37 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 45.15 1911 10306   קריות
8 לייבו אדי - שני גילה 40.43 850 14956   קריות/חיפה כרמל