Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 26/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.38
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 56.89 5415 12060 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 56.66 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
3 בר רבקה - תמיר טובה 54.34 4002 667 5 קריות
4 גושן רגינה - ארד יאיר 54.28 6830 14431 4 קריות
5 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 49.25 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
6 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 46.99 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 45.78 3497 8275   קריות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 35.82 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 57.87 1911 10306 8 קריות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 53.36 10404 11063 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 50.46 9644 2663 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 49.48 11950 15248   קריות
5 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 49.42 808 871   לא חבר בהתאגדות
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.32 11949 4525   קריות
7 שחר אמיר - גייבסקי נלי 45.72 40627 40794   חיפה כרמל
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 45.37 2136 2804   קריות