Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 26/01/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.38
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 56.09 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
2 לוי אבי - ארבל שמואל 56.07 5415 12060 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 גושן רגינה - ארד יאיר 54.47 6830 14431 5 קריות
4 בר רבקה - תמיר טובה 53.28 4002 667 4 קריות
5 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 50.43 5090 22953 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 49.69 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 45.71 3497 8275   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 35.76 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 53.06 1911 10306 8 קריות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 53.04 10404 11063 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 50.9 9644 2663 5 לא חבר בהתאגדות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 50.42 11950 15248 4 לא חבר בהתאגדות
5 שחר אמיר - גייבסקי נלי 50.16 40627 40794 3 חיפה כרמל
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.51 11949 4525   קריות
7 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 46.36 808 871   לא חבר בהתאגדות
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 46.06 2136 2804   קריות