Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 09/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.22
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 65.18 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
2 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 54.17 3497 8275 7 קריות
3 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 53.27 5340 14117 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 בר רבקה - תמיר טובה 50.60 4002 667 4 קריות
5 טישלר לאה - שיינר חנה 50.30 11950 15248 3 קריות
6 גושן רגינה - ארד יאיר 47.62 6830 14431   קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 42.26 13904 24290   קריות
8 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 36.61 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 64.29 808 871 8 לא חבר בהתאגדות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 62.80 10404 11063 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 61.01 1911 10306 5 קריות
4 הנר ארז - גורדון אושרה 50.89 9643 16378 4 קריות
5 לייבו אדי - שני גילה 49.11 850 14956   קריות/חיפה כרמל
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 39.58 11949 4525   קריות
7 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 38.69 2136 2804   קריות
8 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 33.63 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות