Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 09/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.22
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ארזיל אתי - בייצר מוטי 65.04 6825 12001 8 קריות/חיפה כרמל
2 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 54.53 3497 8275 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 54.13 5340 14117 5 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 51.66 11950 15248 4 לא חבר בהתאגדות
5 בר רבקה - תמיר טובה 49.95 4002 667   קריות
6 גושן רגינה - ארד יאיר 48.23 6830 14431   קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 44.12 13904 24290   קריות
8 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 40.47 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 62.91 10404 11063 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 61.65 808 871 7 לא חבר בהתאגדות
3 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.62 1911 10306 5 קריות
4 הנר ארז - גורדון אושרה 50.75 9643 16378 4 קריות
5 לייבו אדי - שני גילה 45.47 850 14956   קריות/חיפה כרמל
6 שניידר טובה - שניידר מיכאל 40.19 11949 4525   קריות
7 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 39.8 2136 2804   קריות
8 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 34.49 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות