Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 16/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 55.90 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 לוי אבי - ארבל שמואל 53.97 5415 12060 6 קריות/ לא חבר בהתאגדות
3 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 53.17 2665 2669 5 קריות
4 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.38 6825 12001 4 קריות/חיפה כרמל
5 בוימל דבורה - שטרן ורד 51.98 13904 24290 3 קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.41 3497 8275   קריות
7 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 44.91 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 גושן רגינה - ארד יאיר 37.70 6830 14431   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 60.76 4002 667 8 קריות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 59.03 10404 11063 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לייבו אדי - שני גילה 53.82 850 14956 5 קריות/חיפה כרמל
4 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 47.22 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
4 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 47.22 1911 10306   קריות
6 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 43.40 808 871   לא חבר בהתאגדות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 38.54 11949 4525   קריות