Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 16/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.53
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 56.92 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 בוימל דבורה - שטרן ורד 54 13904 24290 6 קריות
3 לוי אבי - ארבל שמואל 53.73 5415 12060 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 53.69 2665 2669 4 קריות
5 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.4 6825 12001 3 קריות/חיפה כרמל
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 48.93 3497 8275   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 48.92 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 גושן רגינה - ארד יאיר 38.47 6830 14431   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 60.28 4002 667 8 קריות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 59.29 10404 11063 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לייבו אדי - שני גילה 50.34 850 14956 5 קריות/חיפה כרמל
4 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 48.24 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
5 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 42.99 1911 10306   קריות
6 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 40.92 808 871   לא חבר בהתאגדות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 39.31 11949 4525   קריות