Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 6 מתוך 8 תאריך: 23/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.64
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 66.38 1911 10306 13 קריות
2 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 62.67 10404 11063 10 לא חבר בהתאגדות /קריות
3 לייבו אדי - שני גילה 57.81 850 14956 8 קריות/חיפה כרמל
4 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 57.35 5340 14117 7 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 לוי אבי - ארבל שמואל 55.03 5415 12060 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.26 6825 12001 4 קריות/חיפה כרמל
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 51.91 13904 24290 3 קריות
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.17 2136 2804 3 קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 46.88 5090 22953   קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 45.08 808 871   לא חבר בהתאגדות
11 הנר ארז - גורדון אושרה 42.71 9643 16378   קריות
12 בר רבקה - תמיר טובה 41.49 4002 667   קריות
13 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 40.22 2665 2669   קריות
14 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 30.03 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות