Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 6 מתוך 8 תאריך: 23/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 14.64
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 63 10404 11063 13 לא חבר בהתאגדות /קריות
2 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 62.2 1911 10306 10 קריות
3 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 58.42 5340 14117 8 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 לוי אבי - ארבל שמואל 54.86 5415 12060 7 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 לייבו אדי - שני גילה 54.38 850 14956 5 קריות/חיפה כרמל
6 בוימל דבורה - שטרן ורד 53.98 13904 24290 4 קריות
7 ארזיל אתי - בייצר מוטי 52.33 6825 12001 3 קריות/חיפה כרמל
8 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 51.5 2136 2804 3 קריות
9 אביזמר פני - מיטנוביצקי לאה 50.95 5090 22953 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
10 הנר ארז - גורדון אושרה 42.78 9643 16378   קריות
11 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 42.65 808 871   לא חבר בהתאגדות
12 בר רבקה - תמיר טובה 41.06 4002 667   קריות
13 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 40.79 2665 2669   קריות
14 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 31.11 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות