Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 01/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.07
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 60.10 4002 667 8 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 56.95 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
3 לוי אבי - ארבל שמואל 55.33 5415 12060 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 הנר ארז - גורדון אושרה 54.29 9643 16378 4 קריות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 51.43 3497 8275 3 קריות
6 קירשנבאום זאב - ניסר לאון 50.38 1197 772 3 לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 36.95 13904 24290   קריות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 34.57 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 67.08 1911 10306 8 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 63.42 850 14956 6 קריות/חיפה כרמל
3 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 50.92 2136 2804 5 קריות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 46.33 11950 15248   קריות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 44.08 11949 4525   קריות
6 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 39.42 10404 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 38.75 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות