Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א) - HANDICAP
מושב 7 מתוך 8 תאריך: 01/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.07
מנהל תחרות: עמית מיכה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בר רבקה - תמיר טובה 59.88 4002 667 8 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 57.24 6825 12001 6 קריות/חיפה כרמל
3 לוי אבי - ארבל שמואל 55.37 5415 12060 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 הנר ארז - גורדון אושרה 54.57 9643 16378 4 קריות
5 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 52.21 3497 8275 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 קירשנבאום זאב - ניסר לאון 47.16 1197 772   לא חבר בהתאגדות /קריות
7 בוימל דבורה - שטרן ורד 39.24 13904 24290   קריות
8 בטצייג ישראל - בטצייג רחל 35.35 2665 2669   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 63.12 1911 10306 8 קריות
2 לייבו אדי - שני גילה 60.2 850 14956 6 קריות/חיפה כרמל
3 זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה 52.45 2136 2804 5 קריות
4 טישלר לאה - שיינר חנה 48.12 11950 15248   לא חבר בהתאגדות
5 שניידר טובה - שניידר מיכאל 45.12 11949 4525   קריות
6 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 40.03 9644 2663   לא חבר בהתאגדות
7 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 39.95 10404 11063   לא חבר בהתאגדות /קריות