Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת העונה (א)
מושב 8 מתוך 8 תאריך: 08/03/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 15.62
מנהל תחרות: עמית מיכה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי אבי - ארבל שמואל 56.57 5415 12060 12 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 שניידר טובה - שניידר מיכאל 55.83 11949 4525 10 קריות
3 בר רבקה - תמיר טובה 55.25 4002 667 8 קריות
4 קירשנבאום זאב - ניסר לאון 54.76 1197 772 6 לא חבר בהתאגדות /קריות
5 ויינשטיין אבישי - לייבו אדי 54.48 5419 850 5 קריות
6 גולדשמידט נחמן - תמרי אבא 54.42 10404 11063 4 לא חבר בהתאגדות /קריות
7 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 51.14 1911 10306 3 קריות
8 טישלר לאה - שיינר חנה 48.08 11950 15248   קריות
9 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 46.29 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
10 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 44.95 3497 8275   קריות
11 בוימל דבורה - שטרן ורד 43.14 13904 24290   קריות
12 גוטמן סרג'יו - גנזל יהודה 42.33 9644 2663   לא חבר בהתאגדות /קריות
13 ארזיל אתי - בייצר מוטי 41.90 6825 12001   קריות/חיפה כרמל