Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 03/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.24
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דגון אסתר - ארליך רחל 64.78 18612 18780 5 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 61.57 18617 2804 4 קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 54.54 19267 5441 3 כרמיאל
4 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 50.48 41340 41112 2 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 שטריך אליעזר - רונן עמוס 50.08 40844 18615 2 קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 49.78 18781 18609   קריות
7 ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה 45.85 18608 20976   לא חבר בהתאגדות
8 נעלי נחום - אורנשטיין טינה 41.73 18616 42759   קריות
9 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 31.74 18620 23589   כרמיאל/קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 62.70 40386 23310 5 כרמיאל/קריות
2 טרגר דרור - בן נאים אהוד 61.11 3805 777 4 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שולה 59.81 18862 18863 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 49.43 41342 42221   קריות
5 פולק ישי - ולדמן לוריין 48.69 893 23237   כרמיאל/נהריה
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 42.72 40908 9650   קריות
7 מנדר ענת - אפשטיין דוד 42.04 40603 40890   כרמיאל/קריות
8 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 34.92 40203 40581   קריות