Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 10/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.27
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שטריך אליעזר - רונן עמוס 64.43 40844 18615 4 קריות
2 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 60.57 18617 2804 3 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 53.40 18781 18609 3 קריות
4 נעלי נחום - סליגסון יואל 50.31 18616 40581 2 קריות
5 ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה 48.77 18608 20976   לא חבר בהתאגדות
6 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 48.38 41340 41112   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 38.62 18620 23589   כרמיאל/קריות
8 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 37.42 19267 5441   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 דגון אסתר - ארליך רחל 53.84 18612 18780 4 קריות
2 דונציס דוד - פולק ישי 53.57 21296 893 3 כרמיאל
3 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 51.52 41342 42221 3 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - מנדר ענת 48.81 40386 40603   כרמיאל
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 48.35 40908 9650   קריות
6 ברלוביץ זינה - אפשטיין דוד 47.02 42252 40890   קריות
7 טרגר דרור - בן נאים אהוד 46.89 3805 777   קריות