Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
בוא האביב במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 17/02/20 סניף: קריות/חיפה מקדם: 5.65
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 67.61 18617 2804 5 קריות
2 פולק ברוניה - פרידמן יוסף 57.22 18620 23589 4 כרמיאל/קריות
3 סליגסון יואל - איבן פרל 56.75 40581 23-21 3 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 55.54 19267 5441 3 כרמיאל
5 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 48.92 42759 19264   קריות
6 נהיר דפנה - ישורון ישראל 46.54 18781 18609   קריות
7 שטריך אליעזר - רונן עמוס 43.60 40844 18615   קריות
8 לילינג נעמי - אלפר פיליפ 40.87 41340 41112   קריות/ לא חבר בהתאגדות
9 דגון אסתר - ארליך רחל 33.90 18612 18780   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טרגר דרור - בן נאים אהוד 63.96 3805 777 5 קריות
2 דונציס דוד - פולק ישי 57.09 21296 893 4 כרמיאל
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 56.40 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - נעלי נחום 54.54 41342 18616 3 קריות
5 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 51.39 40386 23310 2 כרמיאל/קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שולה 47.87 18862 18863   קריות
7 ברלוביץ זינה - מנדר ענת 37.00 42252 40603   קריות/כרמיאל
8 ליפשיץ מרים - ליטן כרמלה 32.24 18608 20976   לא חבר בהתאגדות